Jak wygląda system szkolnictwa w Brazylii?

Jak wygląda system szkolnictwa w Brazylii?

Edukacja w Brazylii jest regulowana przez Ministerstwo Edukacji. Podobnie jak w innych krajach wprowadzony jest obowiązek szkolny. Żłobki, przedszkola i szkoły są bezpłatne. Oczywiście istnieją tu także szkoły prywatne, do których zapisują dzieci zamożniejsi Brazylijczycy.

Edukacja przedszkolna w Brazylii


Podzielona jest w Brazylii na dwa etapy. Pierwszy odpowiada naszemu żłobkowi. Do Pre mogą uczęszczać dzieci do ukończenia trzeciego roku życia. Później przechodzą do etapu przedszkolnego, który może trwać do piątego roku życia dziecka. Pod koniec przedszkola maluchy zaczynają już naukę liter i czytania. Zarówno żłobki jak i przedszkola są w Brazylii zupełnie bezpłatne.

Szkoła podstawowa


Szkoła Podstawowa w Brazylii jest podzielona na dwa etapy. Obowiązek szkolny obowiązuje dzieci 6-letnie. Nauka w szkole podstawowej trwa do 14 roku życia. W pierwszych latach szkoły dzieci uczą się języka ojczystego, sztuki, historii, geografii i wychowania fizycznego. Drugi poziom różni się od pierwszego przede wszystkim obowiązkiem nauki minimum jednego języka obcego.

Pod koniec każdego roku szkolnego uczniowie zdają egzamin sprawdzający ich wiedzę. Jeśli go obleją nie dostają promocji do wyższej klasy. W Brazylii powtarzanie klasy nie jest niczym niezwykłym. Dlatego dzieci są często w różnym wieku w szkole.

Ze względu na przeludnienie dzieci w szkołach wielu rodziców decyduje się na płatne szkoły prywatne.

Szkoły publiczne przy zapisach biorą pod uwagę miejsce zamieszkania ucznia. Wystarczy, że rodzice przyjdą osobiście do najbliższej szkoły i zapiszą dziecko. Zarówno szkoły prywatne i publiczne mogą pracować w systemie 3-zmianowym. Lekcje mogą trwać od godziny 7:00 do 12, 12:00 do 17:00 lub od 17:00 do 22:00. Niektóre szkoły pracują tylko w jednym systemie, a inne w dwóch lub 3-ech.

Szkoła ponadgimnazjalna


Obowiązuje od 15 do 18 roku życia. Uczniowie maja podstawowe przedmioty nauczania a także socjologię i filozofię. Mogą wybierać przedmioty fakultatywne, które związane są z ich zainteresowaniami i późniejszymi studiami. Uczniowie mogą także wybrać przedmioty typowo zawodowe.

Jak wyglądają studia w Brazylii?


Podobnie jak w Polsce uczelnie wyższe mogą być publiczne i prywatne. Egzaminy na uczelnie publiczne są o wile trudniejsze niż na prywatne. Przyszli pracodawcy o wile bardziej cenią wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie.