Jaguary zabiły 172 flamingi!

Jaguary zabiły 172 flamingi!

W Parku Narodowym Iguacu doszło do niespotykanej sytuacji – 2 jaguary w trakcie jednego polowania zabiły 172 flamingi. Wiele osób może zadawać sobie pytanie, z czego wynika taka skuteczność?

Zatrzymanie krążenia

Przyrodnicy twierdzą, że niespotykana skuteczność drapieżników to efekt tego, że u większości przestraszonych ptaków doszło do zatrzymania krążenia. Warte podkreślenia jest również to, że agresję drapieżników przeżyły jedynie 4 flamingi! Atak drapieżników został dokładnie zarejestrowany, ponieważ w rezerwacie znajduje się monitoring. Niemniej jednak nie sposób odnieść się do tego, co miało miejsce. Ponadto w najbliższej przyszłości nic nie ulegnie zmianie, gdyż pojawiła się informacja, zgodnie z którą nagranie nie trafi do mediów. Nagranie ma służyć jedynie jako dowód we wszczętym śledztwie.

Dobrze także spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej strony – Park Narodowy Iguacu okala ogrodzenie, które do tej pory można było określić skutecznym. Jeżeli wierzyć Lucianie Leite (reprezentowała ona kierownictwo rezerwatu), to pierwszy skuteczny atak jaguarów w całej historii funkcjonowania. Historii, która jest naprawdę długa – chodzi o 27 lat pracy.

Niewiele trzeba

Zaistniała sytuacja dowodzi, że wystarczy niewiele, aby bieg historii znacząco się zmienił. Weźmy sobie pod uwagę popularność – Park Narodowy Iguacu cieszył się sporą popularnością wśród turystów i absolutnie nie ma w tym nic zaskakującego. Trudno jednak nie zadać pytania, czy tak samo będzie dalej? Nie można też zapomnieć o osobach odpowiedzialnych za funkcjonowanie działalności – możemy mówić o zajmowaniu się flamingami i gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Można jeszcze dodać, że chodzi wyłącznie o gatunki sprowadzane z Chile, także pracy znacząco ubyło.

Pozostaje mieć nadzieję, że to, co się zdarzyło, już nigdy się nie powtórzy. Warto też, aby zaistniały przypadek stanowił dla nas wszystkich nauczkę. Opieka nad zwierzętami (jakimikolwiek) to zawsze odpowiedzialność. Zresztą wystarczy zapoznać się z historią pewnego jeżozwierza.