Udział Brazylii w eksporcie wołowiny rośnie na światowych rynkach

Udział Brazylii w eksporcie wołowiny rośnie na światowych rynkach

Obecnie Brazylia posiada 17 % udział w produkcji mięsa na świecie. Z roku na rok nadal rośnie rola tego kraju w produkcji i eksporcie mięsa. Szacuje się, że w 2021 roku poszybuje ona w górę o około 5 % w porywaniu do roku ubiegłego.

Najbardziej obserwowalny jest wzrost udziału Brazylii w globalnym eksporcie wołowiny

Eksperci szacują, że pod koniec 2021 roku eksport wołowiny może sięgać nawet 25 % udziału w światowych rynkach. Produkcja mięsa może wynieść natomiast około 10,4 milionów ton. Przede wszystkim eksport cały czas rośnie ze względu na afrykański pomór świń w Chinach. Kraje Unii Europejskiej i Bliski Wschód utrzymują stałe zapotrzebowanie na ten rodzaj mięsa i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Czołowy eksporter mięsa drobiowego

Brazylia nie tylko opanowuje światowe rynki w produkcji i eksporcie wołowiny. Niewątpliwie jest także jednym z największych producentów i eksporterem mięsa drobiowego. Przewagę na rynku zdobyli przede wszystkim dzięki konkurencyjnym cenom. Według prognoz szacuje się, że Brazylia jeszcze w tym roku wyprodukuje łącznie 14,14 milionów ton drobiu.

Brazylia coraz lepiej sobie radzi w produkcji i eksporcie wieprzowiny

Kraj przoduje nie tylko w eksporcie wołowiny i drobiu, bezsprzecznie zaczyna przodować też w produkcji i sprzedaży wieprzowiny. Brazylia zajmuje już czwarte miejsce na świecie jako producent wieprzowiny. W ubiegłym roku kraj wyprodukował 4,13 milionów ton mięsa. Do końca roku według prognoz udział Brazylii w globalnej sprzedaży może wynieść już 11%. Produkcja wieprzowiny rośnie przede wszystkim z myślą o dalszej odsprzedaży na rynek.

Produkcja wieprzowiny do końca roku może kształtować się na poziomie 4,25 milionów ton.